Disclaimer

Disclaimer

Laatst bijgewerkt: February 07, 2017

De informatie, die is vermeld op www.made2pay.com website en mobiele app (de "Service"), is alleen voor algemeen gebruik bestemd. Made2pay Cloud neemt geen verantwoordelijkheid voor fouten of omissies in de inhoud van de Service.

In geen enkel geval zal Made2pay Cloud aansprakelijk zijn voor bijzondere, rechtstreekse, onrechtstreekse, vervolg- of bijkomende schade of enige andere schade, hetzij wegens een actie van het contract, nalatigheid of andere onrechtmatige daad, voortkomend uit of in verband met het gebruik van de Service of de inhoud van de Service. Made2pay Cloud behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving, toevoegingen, verwijderingen of wijzigingen aan te brengen aan de inhoud van de Service.

Made2pay Cloud garandeert niet dat de website vrij is van virussen of andere schadelijke bestanddelen.

Disclaimer voor externe links
www.made2pay.cloud website en mobiele app kunnen links bevatten naar externe websites, die niet ter beschikking worden gesteld, onderhouden of op enige andere manier verbonden zijn met Made2pay Cloud

Gelieve te noteren dat de Made2pay Cloud geen garanties geeft voor de nauwkeurigheid, de relevantie, de actualiteit of volledigheid of enige informatie op die externe websites.
Zoeken